GALERIA TŁUMACZY:

ZAPOWIEDZI                                    RELACJE
********************************************************

Galeria Pięknych Książek inauguruje Galerię Tłumaczy — poezji (przede wszystkim, ale nie tylko) i literatury (ale nie tylko). Będą to cykliczne spotkania w każdy trzeci wtorek miesiąca złożone z dwóch części. Najpierw zaproszony tłumacz opowie o swojej pracy i przedstawi przykłady własnych przekładów. W części drugiej, translatorskim “otwartym mikrofonie”, wszyscy uczestnicy będą mogli podzielić się krótkimi przykładami swoich tłumaczeń. Zgodnie z tradycją Galerii na każdym spotkaniu będzie można sobie wydrukować na maszynie drukiem wypukłym mały fragment przekładu autorstwa zaproszonego tłumacza.
Na tej stronie będzie można znaleźć zapowiedzi najbliższych spotkań, jak również relacje ze spotkań już odbytych.

********************************************************

ZAPOWIEDZI:

wtorek, 19. września 2017, godz. 18.

ALEKSANDRA NIEMIRYCZ

“Czy poeta może tłumaczyć wiersze na język inny niż ojczysty?”

 

Poeta w swoim języku ojczystym jest „u siebie”; w jego wierszach można często usłyszeć echo poprzedników czy zakorzenione od wieków w tkance kultury biblijne frazy – dzieło wspaniałych tłumaczy świętych tekstów. W innym języku, nawet najlepiej opanowanym, poeta jest gościem, który nie zna piosenek czy wierszyków z dziecinnego pokoju, nie przeczytał w oryginale całego literackiego kanonu, nie zna niuansów kultury popularnej, przysłów i zwrotów… Czy mogą być jakieś zalety takiej sytuacji? Czy można „zadomowić się” w obcym języku aż tak, żeby przekłady brzmiały doskonale, żeby były prawdziwą poezją? Taka sztuka udaje się czasem wielkim pisarzom. Znawcy zachwycili się frazami utkanymi przez Józefa Korzeniowskiego (Conrada), Jan Kochanowski tłumaczył kongenialnie autorów greckich na łacinę… Ale „zwykły” tłumacz? W jakim zakresie może i powinien korzystać z pomocy native speakera, używać „rybki”? A jeśli tłumacz sam jest poetą? Czy – jeśli tłumaczy własne wiersze, ma prawo do większej swobody? Do jakiego stopnia ma być wierny oryginałowi, a w jakim zakresie może od niego odejść? Czy rezultat będzie tym samym, czy też nowym wierszem? Czy istnieją kongenialni poeci dwujęzyczni?

Dr Aleksandra Niemirycz – filozof, językoznawca, literaturoznawca, tłumaczka, poetka. Przekłada prozę i poezję (między innymi Lermontowa, Baudelaire ‘a, Elisabeth Bishop, Sylvię Plath, Emily Dickinson). Tłumaczyła na żywo wypowiedzi wielu najważniejszych postaci współczesnego świata, takich jak Prezydent Lech Kaczyński, Dalaj Lama, Simon Peres, Yehudi Menuhin. Opublikowała tom wierszy “Nulla Dies”, jest też autorką tekstów literaturoznawczych w językach polskim i angielskim, między innymi o Juliuszu Słowackim, Janie Kasprowiczu, Zygmuncie Janie Rumlu i Barbarze Sadowskiej. Interesuje się myślą świętego Augustyna, filozofią polską oraz polską poezją łacińską. (Maciej Kazimierz Sarbiewski).
Od kwietnia 2011 roku do maja 2017 – przez dwie kadencje – pełniła funkcję Prezesa Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.

********************************************************
RELACJE