KONKURS

Wyniki konkursu na wiersz wizualny

BOCZYSKO – 2

 Słowo BOCZYSKO to żartobliwe spolszczenie angielskiego wyrazu BROADSIDE; zostało ono wymyślone przez poetę MLB na określenie PLAKATU POETYCKIEGO, tj. jednostronnie zadrukowanego arkusza papieru z tekstem literackim i ilustracją.
 Przedmiotem konkursu jest wiersz wizualny, tj. tekst poetycki, którego forma typograficzna jest równoprawnym elementem przekazu poetyckiego. Poezja wizualna występuje w literaturze już w czasach antycznych (Simiasz z Rodos); szczególnie silna była w czasach baroku (u nas np. Morsztyn) a także wczesnego modernizmu (Mallarme, Apollinaire). Przykłady poezji wizualnej można znaleźć przy pomocy wyszukiwarki google, hasło „poezja wizualna” lub „wiersz wizualny”.
 W konkursie mogą wziąć udział zarówno utwory oryginalne, jak i typograficzne interpretacje istniejących utworów poetyckich, przy czym w tym ostatnim wypadku zapewnienie zgodności z prawem autorskim spoczywa na autorze pracy.
 Wybrane prace konkursowe zostaną wydrukowane w limitowanej liczbie egzemplarzy metodą druku wypukłego na specjalnie wybranym do tego celu papierze. Zarówno forma jak i szczegóły techniczne druku będą indywidualnie ustalane z autorami wyróżnionych projektów.
 Wydrukowane wiersze wizualne mogą być sprzedawane w Galerii Pięknych Książek na zwykłych zasadach komisowych; odnosi się to również do teki zbierającej najlepsze prace w konkursie.
 By wziąć udział w konkursie należy najpóźniej do 15. maja 2017 nadesłać na adres flv@vigodapress.com plik pdf z wierszem figuralnym, którego rozmiar w wydruku nie powinien przekraczać A3. W tytule wiadomości prosimy wpisać boczysko2-zgloszenie, plik powinien być zatytułowany boczysko2_imię_nazwisko.pdf, a w treści powinny być podane informacje kontaktowe.
 Liczba prac zgłoszonych do konkursu przez jednego autora nie jest ograniczona.
 Termin nadsyłania prac: 30. kwietnia 2017.
 W przeciągu dwóch tygodni od terminu nadsyłania zgłoszeń skontaktujemy się z autorami wyróżnionych prac w celu omówienia szczegółów „przekładu” ich projektów na formę drukowaną.

 

POPRZEDNIE KONKURSY:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Logo GPK

ogłasza pierwszy konkurs na plakat poetycki

BOCZYSKO – 1

 • Słowo BOCZYSKO to żartobliwe spolszczenie angielskiego wyrazu BROADSIDE; zostało ono wymyślone przez poetę MLB na określenie PLAKATU POETYCKIEGO.
 • Plakatem poetyckim jest praca wykonana w liczbie co najmniej 5 numerowanych egzemplarzy, jednostronnie zadrukowana i zawierająca tekst literacki oraz ilustrację, jak również kolofon: metryczkę opisującą sczegóły techniczne plakatu (tytuł, autor, papier, techniki druku, etc. wraz zaznaczonymi ołówkiem podpisem autora plakatu i numerem egzemplarza). Przykłady plakatów poetyckich można znaleźć na stronie internetowej google pod hasłem „poetry broadsides”.
 • Plakaty mogą być wykonane rozmaitymi technikami drukarskimi, takimi jak druk wypukły, wklęsły, litografia, sitodruk, itd., bądź technikami mieszanymi. W konkursie nie mogą wziąć udziału prace wykonane wyłącznie techniką druku komputerowego.
 • Plakaty podpisane również przez autora/tłumacza tekstu literackiego otrzymają dodatkowe punkty.
 • Pula nagród do rozdzielenia wg uznania jury – 1500 zł. Wybrane prace zostaną przyjęte do sprzedaży w Galerii Pięknych Książek.
 • Termin zgłaszania prac upływa 15 listopada 2016. Liczba prac zgłaszanych przez jednego autora nie jest ograniczona. By wziąć udział w konkursie należy najpóźniej w tym terminie dostarczyć organizatorowi – Galerii Pięknych Książek, 00-837 Warszawa, ul. Pańska 96 #203 pięć oryginalnych egzemplarzy plakatu poetyckiego oraz wypełnić formularz zgłoszenia. Zgłoszenia tylko elektroniczne nie będą rozpatrywane.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać drogą emailową flv@vigodapress.com lub telefonicznie, 22 115 5565, lub 664-399-644.

 

GALERIA PIĘKNYCH KSIĄŻEK – THE GALLERY OF BEAUTIFUL BOOKS

announces the first competition for a broadside

BOCZYSKO I

 • The word “BOCZYSKO” is a tongue-in-cheek Polish translation of the term BROADSIDE coined by the poet MLB.
 • A broadside is a work executed in at least 5 numbered copies printed on one side, and consisting of a literary text and an illustration. It should include a colophon describing the technical details of the print (title, author, kind of paper used, printing techniques, fonts, etc., as well as the number of the copy and the author’s signature marked in pencil). Examples of artistic broadsides can be easily searched in google—type “poetry broadside.”
 • The broadsides can be executed using various techniques such as letterpress, intaglio, lithography, silkscreen printing, etc. Works made exclusively by digital printing are not eligible.
 • Broadsides that are also signed by the text’s author and/or translator will receive extra consideration.
 • An award pool of 1,500 PLN will be distributed by the jury for the winning broadside(s).  Selected broadsides will be accepted on consignment by The Gallery of Beautiful Books.
 • The deadline for submitting entries is November 15, 2016. Authors may submit multiple entries. To participate in the competition for each entry fill out the entry form and please submit five hard copies of the broadside to: The Gallery of Beautiful Books, 96 Pańska #203, 00837 Warsaw, Poland. Entries submitted electronically will not be considered.
 • The detailed rules of the competition and the entry form will be posted shortly on the Gallery webpage. For more information please write flv@vigodapress.com, or call +48 22 115 5565, or +48 664 399 644.

Konkurs ulotka

Regulamin konkursu

Competition Rules

 Formularz zgłoszenia
Entry Form
 (pdf)

Pobierz formularz zgłoszenia
Download Entry Form
 (docx)