W.S. Merwin: Duszyczka

Wersja angielska W.S. Merwina

Little soul little stray
little drifter
now where will you stay
all pale and all alone
after the way
you used to make fun of things

Oryginał łaciński

Animula, vagula, blandula
Hospes comesque corporis
Quae nunc abibis in loca
Pallidula, rigida, nudula,
Nec, ut soles, dabis iocos

Przekład polski Tadeusza Kubiaka

Duszyczko, kochana wędrowniczko,
Ciała gościu i wspólniczko,
W jakie ty strony odejdziesz,
Bladziutka, naga, zziębnięta,
Gdzie żartować, jak zwykle nie będziesz.